Znamy zwycięzcę drugiej śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis®

Czy o ambitnych, trudnym przedmiocie prac doktorskich można mówić zwięźle, przystępnie i na dodatek ciekawie, tak aby zrozumiał to naukowiec i ktoś z nauką zupełnie niezwiązany? Okazuje się, że tak.Dowiodło tego 10 finalistów konkursu Three Minute Thesis®, czyli doktorat w…3 minuty, który odbył się 24 listopada br., w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, a najlepszą w tych zmaganiach okazała się Pani Natalia Paszek. II śląska edycja 3MT® – konkursu z zakresu komunikacji naukowej – zorganizowana została przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej i otwarta była dla doktorantów śląskich uczelni, różnych specjalności. Do rozgrywek finałowych zakwalifikowało 10 uczestników z Politechniki Śląskiej: Karolina Bakalorz, Judyta Kruk i Monika Zaufal z Wydziału Chemicznego, Anna Banach, Marcelina Jureczko, Mariusz Tomaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Damian Migas z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Dorota Palka z Wydziału Organizacji i Zarządzania, Natalia Paszek z Wydziału Budownictwa oraz Magdalena Zorychta z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Zadaniem każdego z nich było błyskawiczne przedstawienie publiczności zakresu i celu prowadzonych w zaciszu laboratoriów prac naukowo-badawczych, prezentacja swoich idei i odkryć, a tym samym rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i popularyzatorskich. Tak więc licznie zgromadzona w Mrowisku publiczność mogła poszerzyć swoją wiedzę m.in. w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, w budownictwie, czy stomatologii. Umiejętności popularyzatorskie doktorantów oceniało Jury, pod kierunkiem dr hab. Iwony Loewe prof. Uniwersytetu Śląskiego, w składzie: dr inż. Bogusław Ziębowicz oraz dr hab. inż. Andrzej Katunin prof. PŚ (Politechnika Śląska), dr hab. n. med. Tomasz Francuz (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz mgr Natalia Osica (Science PR).

Wystąpienia oceniane były pod kątem merytorycznym i językowym. Ważna była również spójność i sposób przekazu oraz zrozumiałe przedstawienie tematu odbiorcy, niekoniecznie związanego z nauką. Kryteria te najlepiej spełniła Natalia Paszek z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, której Jury przyznało I miejsce i 3 000,00 zł nagrody za prezentację „Geopolimer – beton XXI wieku”. Opowieścią o materiale budowlanym, stworzonym w większości z odpadów, który być może stanie się w przyszłości budulcem naszych domów, pani Natalia podbiła serce nie tylko jury, ale również publiczności, która przyznała jej swoją nagrodę w postaci bonów zakupowych wartości 1000,00 zł ufundowanych przez Forum Gliwice oraz nagrodę pieniężną – 500,00 zł (fundatorzy: AIUT, Wielton SA i EMT-Systems). W ocenie Jury, II lokatę i 1 500,00 zł zdobyła Judyta Kruk z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, z prezentacją „Po drugiej stronie lustra – dobry, zły i… chromatografia”. Natomiast laureatem III miejsca i nagrody o wartości 1000,00 zł został Mariusz Tomaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, który mówił o ”NANOwsparciu dla MIKRObohaterów”.

Nagrody finansowe wręczył zwycięzcom Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Trawiński, a ufundowały je firmy: AIUT, EMT-Systems oraz Wielton SA. Ponadto laureaci I,II i III miejsca otrzymali tablety zasponsorowane przez Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, którą w finale konkursu 3MT® reprezentował Mariusz Zalewski.

W trakcie konkursu przyznana została również specjalna nagroda inżynierska. Z rąk pani Agaty Buchcik – specjalisty ds. obsługi klienta w EMT-Systems, doktorantki na Wydziale Górnictwa i Geologii, nagrodę tę, w postaci dowolnego kursu o wartości 3 000,00 zł, organizowanego przez EMT – Systems, otrzymała pani Dorota Palka z Wydziału Organizacji i Zarządzania, za pracę „Przemysł 4.0 – szansa czy zagrożenie”.

Pełen emocji wieczór w Mrowisku poprowadzili: dr hab. Aleksandra Ziembińska – Buczyńska – dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz mgr Jan Maroszek – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Finał był nie lada wyzwaniem dla startujących w nim doktorantów, stąd wszyscy, którzy podjęli się prezentacji swojego doktoratu zaledwie w 3 minuty uhonorowani zostali nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Centrum Popularyzacji Nauki i firmę Science PR oraz otrzymali drobne upominki firmowe dostarczone przez EMT – Systems.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim Finalistom, Laureatom konkursu, członkom Jury, Publiczności oraz Sponsorom: AIUT; EMT-Systems oraz Wielton SA; Partnerom wydarzenia: Euvic, JSW Innowacje, Patronom: Miastu Gliwice, Miasto Zabrze, Science PR, CH Forum, PWN, The University of Queensland, Australia, Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, czasopismu Forum Akademickie, Patronom Medialnym: Dzisiaj w Gliwicach, Platan TV oraz Telewizji Politechniki Śląskiej, która zapewniła streaming wydarzenia na You Tube.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.