Dokumenty do pobrania

 

Regulaminy

 

Regulamin Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej

Regulamin Ekspertów Merytorycznych

Regulamin Politechniki Juniora i Seniora

Regulamin przyznawania środków finansowych dla kół studenckich
współpracujących z Centrum Popularyzacji Nauki

Regulamin 3 Minute Thesiss

Regulamin „Nauka skrojona na miarę”

Regulamin Facebook urodziny CPN

Regulamin konkursów elektronicznych

 

Formularze

 

Wzór zgłoszenia wydarzenia popularnonaukowego odbywającego się w Politechnice Śląskiej

Wzór wniosku w sprawie dofinansowanie kół naukowych współpracujących z CPN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wykaz wydarzeń organizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki

 

Wydarzenia CPN w roku akademickim 2019/20

 

Warsztatorium Politechnicznego w roku akademickim 2017_18_tabela 3_zgłoszenie jednostki

Wzór zgłoszenia wydarzenia popularnonaukowego odbywającego się w Politechnice Śląskiej 

Śląski Festiwal Nauki 2020

 

Zgłoszenie aktywności na ŚFN 2019 z prośbą o dotację CPN można zgłaszać za pomocą formularza tutaj