Drugie życie śląskich wież ciśnień

Wystawa prac studentów architektury Politechniki Śląskiej, przygotowana pod opieką        dr hab. inż. arch. Ewy Wali i dr inż. arch. Anny Sulimowskiej-Ociepki (Wydział Architektury PŚ)

Termin: 15 marca – 7 maja 2018 r.

Drugie życie śląskich wież ciśnień

Wieże ciśnień, obok kopalnianych wież wyciągowych, kominów, zakładów przemysłowych, są charakterystycznymi obiektami, które wpisują się w krajobraz kulturowy Śląska. Należą do dziedzictwa, jakie zostawiła nam epoka rewolucji przemysłowej. Są częścią infrastruktury, która miała swój udział w rozwoju gospodarczym tego regionu, dlatego nie powinny odejść w zapomnienie. Temat adaptacji i rewaloryzacji wież podejmowany jest w formie warsztatów, projektów kursowych, projektów inżynierskich i dyplomów magisterskich, realizowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Stałe zainteresowanie tymi obiektami świadczy o tym, że dla wielu osób ich los nie jest obojętny. Obiekty te budzą spore emocje − z jednej strony zachwyt ich nietypową urodą, a z drugiej − dezaprobatę dla braku podejmowania działań, by je ocalić. Dla studentów emocje te stają się niejednokrotnie motorem do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby dać wieżom szansę na „drugie życie”. Studenckie koncepcje architektoniczne, zaprezentowane na wystawie, pokazują możliwości transformacji wież dla różnych potrzeb i funkcji − od koncepcji zachowawczych, aż po śmiałe, młodzieńcze pomysły. Pracom studenckim towarzyszą fotografie wybranych wież ciśnień, wykonane przez dr hab. inż. arch. Ewę Walę i dr inż. arch. Annę Sulimowską z Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Zdjęcia ze spotkania dyskusyjnego i wystawy