Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej RIE-8

Related upcoming events

  • 22/01/19 10:00 - 22/01/19 11:00
    Odbiorca (podać, kto jest planowanym odbiorcą wydarzenia np. społeczeństwo akademickie, studenci, pracownicy, doktoranci, uczniowie, dzieci itd.) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52

    Opiekun ze szkoły –  mgr Dorota Nocoń

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.