Rada Programowa

Przewodniczący: Rektor PŚ
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

mgr Paweł Doś

mgr Magdalena Kudewicz-Kiełtyka

    

Dyrektor CPN:
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

mgr Iwona Flanczewska-Rogalska

dr inż. arch. Agnieszka Labus

dr inż. Jarosław Mikuła