Jak działa ITS w mieście? Studium przypadku na przykładzie miasta Gliwice

Artykuł powstał w ramach zorganizowanego przez CPN konkursu „O nauce po ludzku”

Agata Kurek