Konkurs „O nauce po ludzku”

Prace konkursowe można nadsyłać do 15 listopada 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2019.

Odbiór nagród realizowany jest do 15 stycznia 2020 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia konkursu.

Regulamin konkursu na artykuł popularnonaukowy dla społeczności akademickiej „O nauce po ludzku” w roku 2019

II edycja konkursu „O nauce po ludzku” w roku 2018

I edycja konkurs „O nauce po ludzku.” w roku 2017