Lab – on – a – chip jako odpowiedź na potrzeby współczesnej diagnostyki

Artykuł powstał w ramach zorganizowanego przez CPN konkursu „O nauce po ludzku”

Katarzyna Szmajnta