Mikroszpiedzy na medal

Artykuł powstał w ramach zorganizowanego przez CPN konkursu „O nauce po ludzku”
– 3 miejsce

III miejsce Małgorzata Bednarz