Monotlenek diwodoru – życiodajny płyn czy cichy zabójca

Artykuł powstał w ramach zorganizowanego przez CPN konkursu „O nauce po ludzku”

Piotr Zawadzki