O motorach rozwoju informatyki

Artykuł powstał w ramach zorganizowanego przez CPN konkursu „O nauce po ludzku”

Jerzy Respondek