POKONKURSOWA WYSTAWA PROJEKTÓW STUDENCKICH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Konkursy studenckie pod nazwą Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Rybniku na terenie przy ul. Rzecznej (temat A) i na terenie przy ul. Sportowej (temat B) zostały zorganizowane przez Katedrę Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAR3) Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy współudziale Urzędu Miasta Rybnika.
W konkursie udział wzięli studenci Wydziału Architektury w roku akademickim 2018/2019:

– temat A – VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne (Projektowanie Obiektów Usługowych Ogólnomiejskich),
– temat B – II semestru studiów stacjonarnych II stopnia w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne (Przemysł).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 25.06.2019 r.