Rada Ekspertów Merytorycznych

Regulamin Rady Ekspertów: tutaj

Wydział Architektury
dr hab. inż. arch. Krzysztof ROSTAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. (RAr)
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
dr. inż. Krzysztof TOKARZ (RAu)
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
dr inż. Katarzyna KRUKIEWICZ (RCh)
dr inż. Maciej SOWA (RCh)
mgr inż. Anna BYCZEK-WYROSTEK (RCh)
Wydział Elektryczny
dr inż. Kamil BARCZAK (RE)
dr hab. inż. Krzysztof DĘBOWSKI (RE)
mgr Andrzej KOWALIK (RE)
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
dr inż. Michał STAWOWIAK (RG)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
dr Anna WĘGRZYN (RIE)
mgr inż. Anna BANACH-WIŚNIEWSKA (RIE)
mgr inż. Mariusz TOMASZEWSKI (RIE)
Wydział Matematyki Stosowanej
dr inż. Konrad KACZMAREK (RMS)
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI (RMS)
Wydział Mechaniczny Technologiczny
dr hab. inż. Andriy KATUNIN, prof. nzw. w Pol. Śl. (RMT)
dr inż. Marcin BILEWICZ (RMT)
dr inż. Bogusław ZIĘBOWICZ (RMT)
mgr inż. Anna KILJAN (RMT)
mgr inż. Magdalena ZORYCHTA (RMT)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
dr inż. Sandra GRABOWSKA (RM)
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu
dr inż. Paweł FABIŚ (RT)
dr inż. Adam MAŃKA (RT)
dr inż. Aleksander SOBOTA (RT)
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
dr Paweł WAWRZAŁA (RK)
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
dr inż. Jarosław SIKORSKI (RIF)
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Jarosław URBANEK
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
mgr inż. Adam NIEWIADOMSKI
Biblioteka Główna PŚ
lic. Grażyna PILICHOWICZ