Rejestracja aktywności na Politechnikę Juniora i Seniora w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy do prowadzenia zajęć w ramach Politechniki Juniora i Seniora w roku akad. 2019/20. Są to zajęcia dla dzieci (wiek 6-14 lat) razem z opiekunami dorosłymi w formie warsztatów i/lub interaktywnych wykładów.