Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej Aule A i B