WYSTAWA DYPLOMOWYCH PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

WYSTAWA DYPLOMOWYCH PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Projekty inżynierskie wykonane w latach 2018-2019 w przez studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w ramach przedmiotu projekt inżynierski kierowanego przez Prof. dr hab. inż. arch. Jana Rabieja.
Opiekę dydaktyczną sprawowali pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr-3).