Wystawa „Innowacje w architekturze”.

Innowacje w architekturze.

Wystawa stanowi retrospektywę prac dyplomowych wykonanych w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2015-17. Łączy je innowacyjne spojrzenie miejsce, otoczenie i środowisko życia człowieka. Innovatio, innovationis, oznacza po łacinie odnowienie-zmianę. Innowację rozumiemy jako nową metodę, wartość lub jakość, która pojawia się w danej dziedzinie ludzkiego działania. Dotyczy to także kreowania przestrzeni życia człowieka, jaką jest Architektura. Była ona zawsze tą formą aktywności, w której nowatorskie podejście do tematu było priorytetem twórców. Dążenie do stworzenia przestrzeni bezpiecznej, użytecznej, estetycznej, pomysłowej, a także towarzysząca temu myśl konstrukcyjna czy technologiczna zmierzająca w kierunku przyspieszenia procesu powstawania obiektu, a potem komfortu jego użytkowania, były obecne w architekturze od stuleci. Na wystawie możemy obejrzeć architekturę w różnych miejscach i kontekstach: ziemia, woda, powietrze… Znajdziemy tu różne interpretacje środowiska pobytu i zamieszkania człowieka, począwszy od futurystycznych wizji związanych z ekspansją kosmiczną, aż do nowego sposobu zagospodarowania terenów ogrodów rekreacyjnych nazywanych potocznie działkami czy nawodnych osiedli.

Szereg prezentowanych prac otrzymała nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych. Każda z prac prezentowana jest przez zaledwie dwie wybrane z obszernych opracowań plansze, których zadaniem jest zasygnalizowanie myśli twórczej, zainteresowanie widza i skłonienie go do refleksji nad możliwościami, jakie stwarza nowoczesna architektura.

Organizatorami wystawy jest koło naukowe + ikawa, Centrum Popularyzacji Nauki i katedra RAr-2. Kuratorem wystawy jest Tomasz Wagner. Ekspozycję można oglądać w przestrzeni ekspozycyjnej na 2 piętrze Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 22b do końca października.