Wystawa projektów studentów Wydziału Architektury w ramach konkursu studenckiego pod nazwą „Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Rybniku”.

Wystawa prezentuje projekty studentów Wydziału Architektury wykonane w ramach konkursu studenckiego pod nazwą „Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Rybniku”. Konkurs został zorganizowany dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne (Projektowanie Obiektów Usługowych Ogólnomiejskich) i II semestru studiów stacjonarnych II stopnia w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne (Przemysł), przez Katedrę Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy współudziale Miasta Rybnika.

Współpraca Katerdy z Urzedem Miasta Rybnika jest już kolejnym, w ramach działalności dydaktycznej, spotkaniem sudentów Wydziału Architektury z przedstawicielami samorządowymi, decydującymi o wyglądzie miasta w świetle ich realnych potrzeb. I tym razem, tak sformułowane zadania konkursowe pozwoliły studentom na przedstawienie swoich wizji, zdobywanie doświadczenia w projektowaniu w rzeczywistej lokalizacji przy uwzględnieniu lokalnych warunków zagospodarowania terenu.

Wystawa potrwa do 31.12.2018 r.

Zapraszamy do oglądania wystawy.