Zasady konkursu 3MT®

KTO?

Udział w Konkursie 3MT® mogą wziąć doktoranci państwowych uczelni Województwa Śląskiego lub oddziałów Polskiej Akademii Nauk znajdujących się na terenie Województwa Śląskiego.

JAK?

Konkurs 3MT® polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością i Jury, prezentacji na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, w czasie trzech minut.

Możliwe jest wyświetlenie pojedynczego, statycznego slajdu. Nie są dozwolone przejścia slajdów, animacje lub jakiekolwiek „przemieszczenie”. Slajd musi być wyświetlony od momentu rozpoczęcia przemówienia do jego zakończenia. Nie można wykorzystywać dodatkowych mediów elektronicznych np. plików dźwiękowych i wideo, ani żadnych dodatkowych rekwizytów np. kartek, strojów, instrumentów muzycznych, sprzętu laboratoryjnego.

TYLKO TY I TWOJE 3 MINUTY 🙂

SZCZEGÓŁY?

Regulamin 3 Minute Thesiss ®