Śląscy Rzecznicy Nauki w Terenie

Dziękujemy śląskim naukowcom i dziennikarzom za inspirujące spotkanie Rzeczników Nauki w Terenie. Centrum Nauki KopernikRzecznicy Nauki – dziękujemy za umożliwienie przyłączenia się do tej świetnej akcji. Niedługo zapewne zaprezentujemy efekty tej współpracy!

Centrum Nauki Kopernik co roku od kilku organizuje program współpracy naukowców – popularyzatorów i dziennikarzy „Rzecznicy Nauki”. W tym roku program obejmuje całą Polskę, a Śląskich Rzeczników Nauki w Terenie organizuje Centrum Popularyzacji Nauki PŚ. Jest to program, w ramach którego na pierwszym spotkaniu dziennikarze i naukowcy spotykają się i rozmawiają w formie „krótkich randek” o swojej pracy, a następnie wybierają sobie partnerów do współpracy dziennikarskiej na najbliższy rok. Celem programu jest nawiązanie współpracy nauka – media, nauczenie naukowców warsztatu dziennikarskiego, a dziennikarzom pokazanie pracy naukowej od kuchni.