“Drugie życie śląskich wież ciśnień”

Wieże ciśnień, obok kopalnianych wież wyciągowych, kominów, zakładów przemysłowych, są charakterystycznymi obiektami, które wpisują się w krajobraz kulturowy Śląska. Należą do dziedzictwa, jakie zostawiła nam epoka rewolucji przemysłowej.

Są częścią infrastruktury, która miała swój udział w rozwoju gospodarczym tego regionu, dlatego nie powinny odejść w zapomnienie. Temat adaptacji i rewaloryzacji wież podejmowany jest w formie warsztatów, projektów kursowych, projektów inżynierskich i dyplomów magisterskich, realizowanych  przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Stałe zainteresowanie tymi obiektami świadczy o tym, że dla wielu osób ich los nie jest obojętny. Obiekty te budzą spore emocje − z jednej strony zachwyt ich nietypową urodą, a z drugiej − dezaprobatę dla braku podejmowania działań, by je ocalić. Dla studentów emocje te stają się niejednokrotnie motorem do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby dać wieżom szansę na “drugie życie”. Studenckie koncepcje architektoniczne, zaprezentowane na wystawie, pokazują możliwości  transformacji wież dla różnych potrzeb i funkcji − od koncepcji zachowawczych, aż po śmiałe, młodzieńcze pomysły. Pracom studenckim towarzyszą fotografie wybranych wież ciśnień, wykonane przez dr hab. inż. arch. Ewę Walę i dr inż. arch. Annę Sulimowską z Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Śląskie wieże ciśnień są niezwykle ciekawymi, a jednocześnie zapomnianymi obiektami
dziedzictwa kulturowego i architektury Śląska. Budzą ogromne zainteresowanie, a ich
zagospodarowanie żywą dyskusję.
Dlatego też Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza na spotkanie
dyskusyjne pt. „Drugie życie śląskich wież ciśnień”, które odbędzie się
w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00, w sali 221d
(II piętro Centrum Nowych Technologii, ul. Konarskiego 22B, Gliwice).
Spotkanie poprowadzą dr hab. inż. arch. Ewa Wala i dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka
z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, będące jednocześnie Autorkami wystawy prac o tym samym tytule, która będzie stanowiła punkt wyjścia tego ciekawego spotkania.
Wystawa jest dostępna do zwiedzania do 7 maja br. na II piętrze budynku Centrum Nowych Technologii.
Wstęp wolny.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres rjp6@polsl.pl lub telefoniczne na numer 32 237 18 54