Składanie indeksów Młodego Naukowca do 5 czerwca!

grafika: Adrianna Kasperska

Do 5 czerwca czekamy na wszystkie indeksy Młodych Naukowców. Prosimy o dostarczenie indeksów do Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Konarskiego 22B, II piętro, pok. 221a. Serdecznie zapraszamy!