Koło Naukowe Space Project podbija stratosferę!

https://www.youtube.com/watch?v=x3gqT_iMnzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hTxd6xwvL8u_CeoCg7i9v8yx3yr6JbGfxWLculcnzlVOMZccR9QSa3ok
Materiał Studenckiego Koła Naukowego Space Projekt

Koło Naukowe Space Project podbija stratosferę! Studenckie Koło Naukowe zbudowało sondę stratosferyczną wyposażoną w komputer jednopłytkowy, nadajnik radiowy, GPS, czujniki, oraz eksperyment naukowy. Misja zakładała wypuszczenie sondy o godzinie 2:30 UTC, 27 Lipca 2019 w miejscowości Bór Zajaciński (wieś w Polsce położona w województwie śląskim).

Poniżej opis Misji sporządzony przez Koło Naukowe Space Projekt:
Na balonie stratosferycznym, który osiągnie wysokość 35 km, następnie pęknie
i sonda opadnie na ziemię na spadochronie. Sonda przez cały czas trwania misji będzie nadawać telemetrię na częstotliwości 434,79 MHz. Telemetria zawiera pozycję GPS oraz odczyty z czujników. Eksperyment naukowy stanowią nasiona roślin, które zostaną przebadane pod kątem zmian zachodzących w wyniku przebywania w stratosferze.

Eksperyment astrobiologiczny:

Zbadanie wpływu warunków panujących w stratosferze (wraz z ekspozycją na mutagen fizyczny) na nasiona fasoli Phaseolus vulgaris.
Nasiona fasoli zostaną przebadane fizjologiczne (wzrost, kiełkowanie, zdolność do fotosyntezy) i cytogenetycznie (zbadanie liczby i struktury chromosomów), a wyniki zostaną porównane z tymi uzyskanymi dla roślin kontrolnych.
Fizjologicznie ocenimy zdolność do kiełkowania, zdolność wzrostu i rozwoju, pokrój liści i zdolność do fotosyntezy. Cytogenetycznie ocenimy potencjalną zmienność w liczbie i strukturze chromosomów fasoli. Materiał chromosomowy zostanie pobrany z wierzchołków wzrostu korzeni. Chromosomy zostaną wybarwione w reakcji Feulgena, a oceny dokonamy pod mikroskopem. Właściwa liczba chromosomów nie oznacza, że materiał genetycznie nie uległ uszkodzeniu.