18 listopada o godz. 12:00 rozpoczynamy rejestrację na kolejne zajęcia Politechniki Juniora i Seniora

Zapraszamy na stronę CPN 18 listopada o godz. 12:00 na rejestrację na kolejne zajęcia Politechniki Juniora i Seniora.

Wykład interaktywny: Geodezyjny świat trójkątów – wytycz, pomierz, oblicz.
(GRUPA II 11-14 LAT )
Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska
Opis: W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z budową podstawowych przyrządów i instrumentów geodezyjnych, przygotują niwelator i teodolit do pomiarów oraz samodzielnie wykonają obserwacje geodezyjne takich wielkości jak kąt, długość czy różnica wysokości.
Godzina: 10.00 (wykład 45 min)
Lokalizacja: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej, ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)
Grupa wiekowa: 11-14 lat wraz z opiekunami (na jednego opiekuna przypada maksymalnie do trójki dzieci)
Liczba uczestników: 17 par

Warsztaty: Geodezyjny świat trójkątów – wytycz, pomierz, oblicz.
Grupa II (dla dzieci 11-14 lat)
Prowadzący: Dr inż. Aleksandra Mierzejowska, mgr inż. Monika Żogała
Opis: W ramach zajęć, na podstawie figur wytyczonych samodzielnie przy użyciu sprzętu geodezyjnego (ruletki, niwelatora, teodolitu) ich uczestnicy będą mogli określić podstawowe własności trójkątów. Odkryją podstawowe
zależności w trójkącie prostokątnym, równobocznym, równoramiennym.
Godzina: 11.15 (warsztaty ok. 60 min)
Lokalizacja: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej, ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)
Grupa wiekowa: dla dzieci 11-14 lat
Liczba uczestników: 15 par junior + senior

Wykład interaktywny: Geodezyjny świat trójkątów – wytycz, pomierz, oblicz
(GRUPA I 6-10 LAT)
Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska
Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej
Opis: W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z budową oraz zasadą działania podstawowych przyrządów geodezyjnych, takich jak: ruletka geodezyjna, niwelator oraz teodolit. Będą mogli zobaczyć jak wygląda przygotowanie instrumentów do pomiaru i razem z nami dokonać obserwacji podstawowych wielkości tj.: kąta, długości oraz różnicy wysokości.
Godzina: 12.30 (wykład 30 min)
Lokalizacja: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej, ul. Akademicka 2 sala/aula/piętro
Grupa wiekowa: 6-10 lat, wraz z opiekunami (na jednego Opiekuna przypada
maksymalnie do trójki dzieci)
Liczba uczestników: 17 par

Warsztaty: Geodezyjny świat trójkątów – wytycz, pomierz, oblicz.
Grupa I (dla dzieci 6-10 lat)
Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska, mgr inż. Monika Żogała
Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i
Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej
Opis: W ramach zajęć, na podstawie figur wytyczonych samodzielnie przy użyciu
sprzętu geodezyjnego (ruletki, niwelatora, teodolitu) ich uczestnicy będą
mogli określić podstawowe własności trójkątów. Odkryją podstawowe zależności
w trójkącie prostokątnym, równobocznym, równoramiennym.
Godzina: 13.15 (45 min)
Lokalizacja: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej, ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)
Grupa wiekowa: dla dzieci 6-10 lat
Liczba uczestników: 15 par junior + senior