Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji

Politechnika Śląska zaprasza na Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji, które odbędą się w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją 28 listopada 2019 r. Uczestnicy Dni Campus France będą mogli zapoznać się z ofertą podwójnych francusko-polskich dyplomów, studiami we Francji i stypendiami rządu francuskiego. Spotkanie będzie także okazją do indywidualnych rozmów z przedstawicielami Agencji Campus France, ze studentami oraz z pracownikami firm francuskich w Polsce. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ewa.Figas@polsl.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły oraz liczbę zainteresowanych osób.