Wicepremier Jarosław Gowin na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej

foto. Adrianna Kasperska

25 listopada 2019 odbyło się nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej, na której był obecny Wicepremier Jarosław Gowin. Spotkanie było związane z otrzymaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Po posiedzeniu Senatu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmawiał z Studenckimi Kołami Naukowymi Politechniki Śląskiej.