Wystawy pt. “Modele struktury miasta Aachen – modele fizyczne, modele cyfrowe, modele rzeczywistości rozszerzonej”

Zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie wystawy pt. “Modele struktury miasta Aachen – modele fizyczne, modele cyfrowe, modele rzeczywistości rozszerzonej”, która odbędzie się 9 czerwca o godzinie 10:00 w galerii Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Otwarcie wystawy odbędzie się on-line. Ponadto przygotowane zostaną panoramy 360, udostępniane on-line, tak by można było wystawę obejrzeć zdalnie. Ekspozycję przygotowali studenci 3 roku Wydziału Architektury w ramach przedmiotu Struktura miasta pod kierunkiem dr inż. arch. Tomasza Bradeckiego.

Link do zaproszenia

Link do galerii