23 listopada 2019 Politechniki Juniora i Seniora

 

Wykład interaktywny: Geodezyjny świat trójkątów - wytycz, pomierz, oblicz GRUPA II (dla dzieci 11-14 lat) godz. 10:00

Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska, 
Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Opis: W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z budową podstawowych przyrządów i instrumentów geodezyjnych, przygotują niwelator i teodolit do pomiarów oraz samodzielnie wykonają obserwacje geodezyjne takich wielkości jak kąt, długość czy różnica wysokości.

Godzina: 10:00 (wykład 45 min)

Lokalizacja: GLIWICE: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej), ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)

Grupa wiekowa: 11-14 lat, wraz z opiekunami (na jednego Opiekuna przypada maksymalnie do trójki dzieci)

Liczba uczestników: 17 par junior + senior

Warsztaty: Geodezyjny świat trójkątów - wytycz, pomierz, oblicz.
Grupa II (dla dzieci 11-14 lat) godz. 11:15

Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska, mgr inż. Monika Żogała

Opis:W ramach zajęć, na podstawie figur wytyczonych samodzielnie przy użyciu sprzętu geodezyjnego (ruletki, niwelatora, teodolitu) ich uczestnicy będą mogli określić podstawowe własności trójkątów. Odkryją podstawowe
zależności w trójkącie prostokątnym, równobocznym, równoramiennym.

Godzina: 11:15 (warsztaty ok. 60 min)

Lokalizacja: GLIWICE: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej), ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)

Grupa wiekowa: dla dzieci 11-14 lat

Liczba uczestników: 15 par junior + senior

Wykład interaktywny: Geodezyjny świat trójkątów - wytycz, pomierz, oblicz. Grupa I (dla dzieci 6-10 lat) godz. 12:30

Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska, 
Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Opis: W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z budową oraz zasadą działania podstawowych przyrządów geodezyjnych, takich jak: ruletka geodezyjna, niwelator oraz teodolit. Będą mogli zobaczyć jak wygląda przygotowanie instrumentów do pomiaru i razem z nami dokonać obserwacji podstawowych wielkości tj.: kąta, długości oraz różnicy wysokości.

Godzina: 12:30 (wykład 30 min)

Lokalizacja: GLIWICE: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej), ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)

Grupa wiekowa: dla dzieci dla dzieci 6-10 lat (na jednego Opiekuna przypada
maksymalnie do trójki dzieci)

Liczba uczestników: 17 par junior + senior

Warsztaty: Geodezyjny świat trójkątów - wytycz, pomierz, oblicz. Grupa I (dla dzieci 6-10 lat) godz. 13:15

Prowadzący: dr inż. Aleksandra Mierzejowska, mgr inż. Monika Żogała 
Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Opis: W ramach zajęć, na podstawie figur wytyczonych samodzielnie przy użyciu
sprzętu geodezyjnego (ruletki, niwelatora, teodolitu) ich uczestnicy będą
mogli określić podstawowe własności trójkątów. Odkryją podstawowe zależności
w trójkącie prostokątnym, równobocznym, równoramiennym.

Godzina: 13:15 (45 min)

Lokalizacja: GLIWICE: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej), ul. Akademicka 2, sala 878, piętro IV (łącznik od strony Pl. Krakowskiego, sala na końcu korytarza)

Grupa wiekowa: dla dzieci dla dzieci 6-10 lat 

Liczba uczestników: 15 par junior + senior