25.01.2020

26 PAŹDZIERNIKA 2019 POLITECHNIKI JUNIORA I SENIORA

Grupa I (dla dzieci 6-10 lat) Wykład interaktywny pt. Biomechanika narządu ruchu człowieka
prowadzący: dr hab inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Grupa I (dla dzieci 6-10 lat) Warsztaty pt. Biomechaniczne pomiary krzywizn kręgosłupa 
prowadzący: dr hab inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Grupa II (dla dzieci 11-14 lat) Wykład interaktywny pt. Czy świat może istnieć bez bakterii?
prowadzący: dr Anna Węgrzyn
Grupa II (dla dzieci 11-14 lat) Warsztaty pt. Długość światła samotności – jak elektrony kolorują świat
prowadzący: mgr inż. Anna Byczek-Wyrostek, dr inż. Maciej Sowa