Program Board

 

Przewodniczący: Rektor PŚ
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

Dyrektor CPN:
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

 

mgr Magdalena Kudewicz-Kiełtyka

 

 

mgr Iwona Flanczewska-Rogalska

 

dr inż. arch. Agnieszka Labus

 

dr inż. Jarosław Mikuła