Kontakt

Centrum Popularyzacji Nauki
ul. Konarskiego 22B
pokój 221A
44-100 Gliwice
tel: 32 237 18 54
mail: RJO7-CPN@polsl.pl