O Centrum Popularyzacji Nauki

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej (CPN), utworzone w 2017 roku, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, która działa w obszarze promocji i popularyzacji nauki oraz badań naukowych, przy współpracy innych jednostek Uczelni oraz ośrodków naukowych w kraju i za granicą.

A mówiąc ludzkimi słowami? No właśnie, CPN to miejsce, w którym pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej mówią o nauce „po ludzku”. 

Opowiadają i pokazują swoje badania, wynalazki i technologie, zarażają naukową pasją i entuzjazmem każdego kto ma ochotę tę naukę z nimi odkrywać. Wykłady, warsztaty, laboratoria, pikniki i festiwale, wystawy, filmy i artykuły popularno-naukowe – to chleb powszedni CPN.

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej to miejsce spotkania naukowców ze społeczeństwem, gdzie każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, może znaleźć coś dla siebie.