Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej RIE-8