Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

fot. Witold Ścieszka

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej, której celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez eksperymenty, doświadczenia oraz pokazy adresowane do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. W maju tego roku reprezentacja Politechniki Śląskiej w skład, której wchodzili naukowcy, doktoranci i studenci Uczelni, wzięła udział w 23 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i została wysoko oceniona pod względem merytorycznym. Stąd też PR i CNK po raz kolejny zaprosiło naszą Uczelnię do współpracy przy tym wydarzeniu.
W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się na PGE Narodowym 9 maja 2020r. (tj. sobota) w Warszawie.
Rejestracja zgłoszeń Naukowców PŚ poniżej.

Rejestracja Naukowców PŚ na 24. Piknik Naukowy PR i CNK.
Rejestracja trwa do 31 października 2019r. (tj. czwartek) do godz. 12:00. 
INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy w Gliwicach 44-100, ul. Akademicka 2A.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach organizacyjnych 24. Pikniku Naukowego PR i CNK w Warszawie.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a /udzielenie zgody/, b /umowa/, e /realizacja zadań publicznych/ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/.
5. Dostęp do danych osobowych uczestnika wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
6. Dane osobowe uczestnika nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w 24. Pikniku Naukowym PR i CNK.

Rejestracja trwa do 31 października 2019 do godz. 12:00. 

Rejestracja zakończona!