Rada Ekspertów Merytorycznych

 Rada Ekspertów Merytorycznych Centrum Popularyzacji Nauki – zarządzenie nr 237/2020 

– na okres do 31 sierpnia 2024 r.

Regulamin Rady Ekspertów: tutaj

członkowie: 

 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ (RAr)
 • dr inż. Krzysztof Tokarz (RAu)
 • dr inż. arch. Ewa Terczyńska (RB)
 • dr inż. Krzysztof Tytkowski (RB)
 • dr inż. Maciej Sowa (RCh)
 • mgr Andrzej Kowalik (RE)
 • dr inż. Michał Stawowiak (RG)
 • dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ (RIB)
 • dr Paweł Wawrzała (RIBEK)
 • mgr inż. Anna Banach-Wiśniewska (RIE)
 • mgr inż. Filip Gamoń (RIE)
 • dr inż. Edyta Kudlek (RIE)
 • dr inż. Arkadiusz Ryfa (RIE)
 • mgr inż. Karolina Żydek (RIE)
 • dr hab. inż. Jarosław Sikorski, prof. PŚ (RIF)
 • dr Barbara Solecka (RIF)
 • dr inż. Sandra Grabowska (RM)
 • dr inż. Konrad Kaczmarek (RMS)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (RMS)
 • dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ (RMT)
 • dr inż. Paweł Fabiś (RT)
 • dr inż. Adam Mańka (RT)
 • lic. Grażyna Pilichowicz (RJO1)
 • mgr inż. Anna Byczek-Wyrostek (RJO11)
 • Rafał Dubel (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)
 • mgr inż. Amadeus Jagieła-Zając (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)