Rada Ekspertów Merytorycznych

Rada Ekspertów Merytorycznych Centrum Popularyzacji Nauki zarządzenie nr 77/16/17, ze zm.: zarządzenie nr 86/16/17, zarządzenie nr 138/2017, zarządzenie nr 126/2018 – na okres do 31.08.2020 r.
członkowie:

Regulamin Rady Ekspertów: tutaj

Wydział Architektury
dr hab. inż. arch. Krzysztof ROSTAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. (RAr)
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
dr. inż. Krzysztof TOKARZ (RAu)
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
dr inż. Katarzyna KRUKIEWICZ (RCh)
dr inż. Maciej SOWA (RCh)
Wydział Elektryczny
dr inż. Kamil BARCZAK (RE)
mgr Andrzej KOWALIK (RE)
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
dr inż. Michał STAWOWIAK (RG)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
dr Anna WĘGRZYN (RIE)
mgr inż. Anna BANACH-WIŚNIEWSKA (RIE)
dr inż. Mariusz TOMASZEWSKI (RIE)
Wydział Matematyki Stosowanej
dr inż. Konrad KACZMAREK (RMS)
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI (RMS)
Wydział Mechaniczny Technologiczny
dr hab. inż. Andrzej KATUNIN, prof. nzw. w Pol. Śl. (RMT)
dr inż. Marcin BILEWICZ (RMT)
dr inż. Bogusław ZIĘBOWICZ (RMT)
mgr inż. Magdalena ZORYCHTA (RMT)
Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż. Sandra GRABOWSKA (RM)
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu
dr inż. Paweł FABIŚ (RT)
dr inż. Adam MAŃKA (RT)
dr inż. Aleksander SOBOTA (RT)
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
dr Paweł WAWRZAŁA (RK)
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
dr inż. Jarosław SIKORSKI (RIF)
Centrum Biotechnologii
mgr inż. Anna BYCZEK-WYROSTEK (RJP8)
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Rafał DUBEL
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
mgr inż. Katarzyna TUROŃ
Biblioteka Główna PŚ
lic. Grażyna PILICHOWICZ