Rzecznicy Nauki w Terenie

Od kilku lat Centrum Nauki Kopernik (CNK) pomaga nawiązywać bezpośrednie kontakty pomiędzy naukowcami i dziennikarzami w swojej akcji Rzecznicy Nauki. Naukowcy uczą się jak mówić o swoich badaniach zrozumiale dla każdego nienaukowca, dziennikarze natomiast mają okazję zobaczyć naukowy warsztat na żywo. 

Od 2017 roku Rzecznicy Nauki wyruszają w Polskę i już po raz trzeci Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej ma przyjemność organizować razem z CNK, Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego śląskie spotkanie Rzeczników Nauki w Terenie.