Wystawa pokonkursowa projektów studenckich wydziału architektury Politechniki Śląskiej

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej przy współudziale gminy Jaworze. Przedmiotem Konkursu było opracowanie zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi. W konkursie udział wzięli studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Architektury w roku akademickim 2016/2017, w ramach przedmiotu: projektowanie architektoniczne – projektowanie obiektów usługowych ogólnomiejskich. Opiekę dydaktyczną sprawowali pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAR-3).

Przedmiotem Konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi w Jaworzu w dwóch lokalizacjach: A – na terenie przy ul. Zdrojowej, alei Kościelnej i Wapienickiej, B – na terenie przy ulicach: Zdrojowej i Folwarcznej.
Opracowanie studium wytycznych programowo-przestrzennych podjęto w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. arch. Jana Rabieja. Określone zostały w nim kryteria programowe dla potencjalnych inwestycji w dwóch lokalizacjach A i B. Projektowane działania inwestycyjne pod względem programowo-funkcjonalnym miały uwzględniać realne potrzeby społeczności lokalnej gminy Jaworze oraz w szerszej perspektywie – aspiracje ponadregionalne Jaworza, oparte o wyjątkowe walory krajobrazowe, turystyczne i uzdrowiskowe.

Konkurs zorganizowany był dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Architektury w roku akademickim 2016/2017, w ramach przedmiotu: projektowanie architektoniczne – projektowanie obiektów usługowych ogólnomiejskich, prowadzonego przez Prof. dr hab. inż. arch. Jana Rabieja. Kadrę dydaktyczną stanowili: dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz prof. nzw. Pol. Śl., dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, dr inż. arch. Joanna Biedrońska, dr inż. arch. Krzysztof Kozak, dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin, mgr inż. arch. Marek Wenklar.

W konkursie udział wzięło 39 dwuosobowych zespołów, z których 16 czerwca 2017 r. jury    w tajnym głosowaniu wyłoniło następujących laureatów:
w grupie prac dotyczących lokalizacji A nagrodę główną otrzymali:
– Joanna Tarasek i Magdalena Moska
za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Kozaka

wyróżnienia otrzymali:
– Estera Bryning i Anna Kmiecik
za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Kozaka

wyróżnienia otrzymali:
– Paulina Żydek i Lilianna Zalejska
za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny Biedrońskiej

w grupie prac dotyczących lokalizacji B:
nagrodę główną otrzymali:
– Agata Czechowska i Dobrochna Lata
– za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Kozaka

wyróżnienia otrzymali:
– Marta Kamińska i Sonia Jarczyk
za pracę wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej

wyróżnienia otrzymali:
 Paulina Chodór i Anna Underowicz
za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny Biedrońskiej

Współpraca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej z Urzędem Gminy Jaworze okazała się bardzo owocna. Sprawiła satysfakcję studentom i kadrze dydaktycznej, a w gminie Jaworze zainicjowała nowe spojrzenie na możliwości kreacji przestrzeni, odtworzenia aktywizacji funkcji zdrojowych, nowego zagospodarowania terenu i rozwoju inwestycyjnego gminy.