Zespół CPN

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ
Dyrektor CPN

Witold Ścieszka
główny specjalista administracyjny

Anna Medoń
specjalista
administracyjny

Beata Batejko
specjalista
administracyjny

Adrianna Kasperska
samodzielny referent administracyjny/ grafik

Katarzyna Załustowicz
samodzielny referent administracyjny